Skip to main content

Wij werken aan publieke warmtenetten,
voor steeds meer wijken zonder aardgas.

Samen gaan we aan de slag en krijgen we duurzame warmte voor elkaar.

1 miljoen huishoudens op een warmtenet aansluiten in 10 jaar.

Dat is wat ons te doen staat. Met publieke warmtenetten bouwen we aan duurzame, betaalbare en betrouwbare verwarming en koeling voor iedereen. Elke dag weer sluiten we meer mensen aan op hun eigen warmtenet. Zo krijgen stap voor stap meer aardgasvrije wijken in de gemeente. Maar de tijd van praten is nu wel voorbij, we moeten aan de bak.

Hita krijgt wijken van het gas af.

Wij geloven in publieke warmtenetten, de collectieve warmtevoorziening van ons samen. Ons doel is om de transitie naar duurzame warmte aan te jagen met onze gebiedsgerichte aanpak. Samen met gemeente, aannemers en de wijk gaan wij aan de slag voor jouw warmtenet. Daarbij mag je initiatief, daadkracht en resultaat van ons verwachten. We brengen mensen in beweging, zetten de schop in de grond en zorgen dat het warmtenet er écht komt.

Wij zijn de onafhankelijke partner voor publieke warmtenetten.

Alles staat bij ons in het teken van het realiseren van een succesvol warmtenet. Wij verbinden, bouwen bruggen en betrekken alle partijen. Onze energie wordt aangewakkerd door anderen mee te nemen in het proces. Bij ons is ketensamenwerking geen abstract begrip en weet je waar je aan toe bent. We zijn op weg naar wijken zonder aardgas.

We brengen de kaders en de koers in kaart

Met de gemeentelijke visie als startpunt gaan we aan de slag met betrokkenen. We kijken waar we staan en waar we heen willen. In één of enkele workshops bepalen we de kaders voor het publieke warmtenet.

We maken een plan voor de lokale context

We zorgen dat het warmtenet aansluit bij de lokale situatie. Daarom maken we een aantal plannen die invulling geven aan de gebiedsgerichte aanpak. Daarbij bouwen we door op wat er al is en vullen we aan waar nodig.

We bouwen de nieuwe organisatie op

Voor publieke warmtenetten zijn een nieuw type organisaties nodig. De oprichting van het warmtebedrijf en het ontwikkelbedrijf zorgt ervoor dat alles klaar staat voor succes. Met onze systematische aanpak zorgen we dat het warmtenet er komt.

Laten we aan de slag gaan.

Wij doen alles om de warmtetransitie verder te helpen. Daarom denken we graag met je mee. Maak een afspraak om een keer samen over jouw uitdaging te sparren.

Grote doelen heeft de warmtetransitie al genoeg. Wat we nodig hebben is een effectieve aanpak.

Ons doel is om Nederland duurzaam te verwarmen en koelen met publieke warmtenetten. De warmtetransitie waar wij aan werken is er één van gewoon doen, je neus stoten en stug doorgaan. Aardgasvrije wijken bereik je één voor één, met een gebiedsgerichte aanpak en een eerlijk verhaal. Wij geloven in samen de schouders eronder, voor de toekomst van ons allemaal.